Sporočilo dijakinjam in dijakom

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki.

Včeraj popoldne je vlada nekoliko bolj jasno določila pogoje za vrnitev v šole. Vemo, da to ne bo tako kmalu in da se bomo še nekaj časa srečevali na daljavo.

Konec preteklega tedna je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep, s katerim bo pouk v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju. Na šoli smo uskladili Šolska pravila ocenjevanja znanja in potrebno število ocen pri posameznem predmetu oz. strokovnem modulu. Nov dokument si lahko pogledate na spletni strani šole, danes vam ga pojasnjujejo razredniki na razredni uri.

Ocenjevanje na daljavo, ki v srednjih šolah ostaja, je zahteva naloga tako za vas kot za učitelje. Potekati mora nemoteno. Seveda so morali učitelji presojati smiselnost in prilagoditi ocenjevanje novim razmeram. O spremembah (načinih ocenjevanja in rokih) vas bodo obvestili učitelji posameznih predmetov. Učitelji vam bodo pomagali s sprotnim preverjanjem znanja, tako boste vsi dobili dovolj povratnih informacij o znanju in pridobili potrebno zaupanje vase. ZATO JE ŠE KAKO POMEMBNO, DA REDNO SODELUJETE PRI POUKU. Vem, da je včasih težko vstati zjutraj in slediti pouku od doma. Doma morate biti bolj disciplinirani in odgovorni, nadzora je manj. Spretnosti je na daljavo težje usvojiti. A kljub vsem neprijetnostim se bomo vsi skupaj skušali potruditi izpeljati načrtovane cilje.

Veliko je strahov in bojazni. Skrbi vas zaključek izobraževanja, praktično usposabljanje z delom …  Jasnih odgovorov na šoli nimamo, do odločitev odgovornih prihaja sproti (glede na razmere). Ob različnih težavah se posvetujte z učitelji, razredniki, svetovalno delavko. Poslušali vas bodo in vam poskušali pomagati. Kadar vam bo zmanjkovalo motivacije za delo ali se boste neupravičeno oddaljili od pouka, vas bodo tudi okarali. Morda bodo obvestili tudi vaše starše. Vse to bo samo za vaše dobro.

Zaključnim letnikom lahko sporočim, da se RIC intenzivno ukvarja s poklicno maturo. Informacij pa v tem trenutku še ne dajejo. V preteklem šolskem letu, ki se je odvijalo v izrednih razmerah, smo poklicno maturo in zaključni izpit izvedli na šoli uspešno. Z rezultati smo bili zelo zadovoljni.

Danes nam razmere ne dovoljujejo, da bi lahko presodili, kdaj bomo izvajali praktično izobraževanje z delom pri delodajalcih. Časovnice za izvedbo PUD-a bomo sproti prilagajali glede na presojo delodajalcev in Centra RS za poklicno izobraževanje. Pomoč sta ponudili tudi obrtna in gospodarska zbornica. Vsekakor boste o vsem pravočasno obveščeni.

Drage dijakinje, dragi dijaki, ostanite zdravi, ostajajte doma. Poskrbite zase in za druge, da bomo čim prej zaživeli običajne šolske dni.

Adelija Perne, ravnateljica

(Skupno 456 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost