Kozmetični tehnik SI

Ime izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK SI

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam, da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • si razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • obvladajo pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikuro, pedikuro, ličenje in  klasično ročno masažo ter strokovno izvedejo navedene storitve;
 • izberejo ustrezne kozmetične izdelke, predvidijo njihovo delovanje, jih pravilno uporabijo in svetujejo njihovo uporabo in shranjevanje doma;
 • izberejo ustrezne aparature, jih pravilno uporabijo, načrtujejo učinke in jih pravilno vzdržujejo;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • si razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči kozmetični stroki;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo s svojim znanjem in delom hitro prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
 • vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti;
 • obvladajo osnovno vodenje in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v kozmetični stroki;
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 Trajanje izobraževanja v letih: 4 leta

Ovrednotenje programa s kreditnimi točkami (KT): 240 KT

VPISNI  POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno  izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in obveznosti praktičnega usposabljanja z delom.

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,
 • odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in
 • poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kozmetike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.
(Skupno 19.590 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost