Stavka 14. marec 2018

Spoštovani,

zaposleni na Srednji šoli Izola bomo 14. marca 2018 nadaljevali s splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.
Na dan stavke bo Srednja šola Izola zaprta, v dijaškem domu pa bo poskrbljeno za varnost in zdravje
(prehrana in ogrevanje) dijakov.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo bili sredi minulega meseca –
zatem ko Vlada RS ni prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend zniževanja
sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela – primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje
izobraževalke in izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali,naj vzgojno-
izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene
v javnem sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe. Z razvrednotenjem
vzgojno-izobraževalnega dela, ki se sistematično poglablja od leta 2012, je ogrožena tudi
kakovost javnega izobraževanja –  od vrtcev do univerz –, ki je eden od stebrov uresničevanja socialne države. Če se bo zaostajanje plač v vzgoji in iz
obraževanju nadaljevalo, nadpovprečne ravni našega šolstva, ki jo potrjujejo mednarodne evalvacije znanja naših
otrok, učencev in učenk ter dijakov in dijakinj, ne bomo mogli ohraniti in padec kakovosti je neizbežen.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samo
stojne Slovenije (v stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev, 20.000 med njimi pa jih je
prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani) naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in izobraževanja
ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

Stavkovni odbor SVIZ srednje šole Izola

(Skupno 127 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost